Onze aanpak

Westaon wil een kleinschalig, groen en bruisend Staden.


Iedereen wil dat, zeg je?

Perfect, we willen ook iedereen zijn.

Of dat nu niet een klein beetje heel overmoedig is? Wij geloven van niet.


Van alle bestuursniveaus staat een gemeentebestuur het dichtst bij de inwoners. Beslissingen die daar genomen worden, hebben heel veel impact op je dagelijks leven. Wij vinden dat zo belangrijk dat we het liever zelf doen. Waarom? Omdat we het anders kunnen. We zijn een groep van mensen; met elkaar verbonden door heel concrete ideeën. Door met zo veel verschillende mensen met elk een andere achtergrond problemen en ideeën te bespreken, verzamelen we een schat aan kennis over het onderwerp. Da’s nodig om goede ideeën, goed te realiseren. Dus los van politieke spelletjes, persoonlijke vetes en nationale politiek; op onze maat. En onze, da’s wij. Stadenaars.


Onze aanpak zal dus anders zijn. We gaan – op heel verschillende manieren – luisteren naar de bezorgdheden, ideeën en suggesties van alle Stadenaars en hen maximaal betrekken bij de uitvoering ervan. Onze speerpunten hebben we bijvoorbeeld met iedereen - of toch een fijne delegatie ervan - bepaald. We zullen bestaande participatieraden opwaarderen, buurtcomités meer betrekken en vooral heel open in gesprek gaan met inwoners.